รถยกลากมาตรฐาน / แฮนด์ลิฟท์มาตรฐาน รุ่นชุบกัลวาไนซ์ นับน้ำหนัก 2.5 ตัน

 

   

 

CNS2552DNG

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากมาตรฐานรุ่นชุบกัลวาไนซ์ / แฮนด์ลิฟท์มาตรฐาน


รับน้ำหนัก 2.5 ตัน หน้าแคบ งายาว 1150 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 520 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อคู่ ไนล่อน


*ซุบกัลวาไนซ์ เพื่อใช้ในห้องเย็น/พื้นที่ชื้นแฉะ*


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

 

CNS2552DPG

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากมาตรฐานรุ่นชุบกัลวาไนซ์ / แฮนด์ลิฟท์มาตรฐาน


รับน้ำหนัก 2.5 ตัน หน้าแคบ งายาว 1150 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 520 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อคู่ พียู


*ซุบกัลวาไนซ์ เพื่อใช้ในห้องเย็น/พื้นที่ชื้นแฉะ*


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

CNS256DNG

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากมาตรฐานรุ่นชุบกัลวาไนซ์ / แฮนด์ลิฟท์มาตรฐาน

 

รับน้ำหนัก 2.5 ตัน หน้ากว้าง งายาว 1150 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 685 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อคู่ ไนล่อน


*ซุบกัลวาไนซ์ เพื่อใช้ในห้องเย็น/พื้นที่ชื้นแฉะ*


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

 

CNS256DPG

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากมาตรฐานรุ่นชุบกัลวาไนซ์ / แฮนด์ลิฟท์มาตรฐาน


รับน้ำหนัก 2.5 ตัน หน้าแคบ งายาว 1150 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 685 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อคู่ พียู


*ซุบกัลวาไนซ์ เพื่อใช้ในห้องเย็น/พื้นที่ชื้นแฉะ*


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

 

CNS256SNG

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากมาตรฐานรุ่นชุบกัลวาไนซ์ / แฮนด์ลิฟท์มาตรฐาน


รับน้ำหนัก 2.5 ตัน หน้าแคบ งายาว 1150 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 685 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อเดี่ยว ไนล่อน


*ซุบกัลวาไนซ์ เพื่อใช้ในห้องเย็น/พื้นที่ชื้นแฉะ*


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

 

CNS256SPG

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากมาตรฐานรุ่นชุบกัลวาไนซ์ / แฮนด์ลิฟท์มาตรฐาน


รับน้ำหนัก 2.5 ตัน หน้าแคบ งายาว 1150 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 685 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อเดี่ยว พียู


*ซุบกัลวาไนซ์ เพื่อใช้ในห้องเย็น/พื้นที่ชื้นแฉะ*


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

 

CNS305DNG

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากมาตรฐานรุ่นชุบกัลวาไนซ์ / แฮนด์ลิฟท์มาตรฐาน


รับน้ำหนัก 3 ตัน หน้าแคบ งายาว 1150 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 550 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อคู่ ไนล่อน


*ซุบกัลวาไนซ์ เพื่อใช้ในห้องเย็น/พื้นที่ชื้นแฉะ*


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

CNS306DNG

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากมาตรฐานรุ่นชุบกัลวาไนซ์ / แฮนด์ลิฟท์มาตรฐาน


รับน้ำหนัก 3 ตัน หน้าแคบ งายาว 1150 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 685 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อคู่ ไนล่อน


*ซุบกัลวาไนซ์ เพื่อใช้ในห้องเย็น/พื้นที่ชื้นแฉะ*


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***