รถยกลากงายาวพิเศษ / แฮนด์ลิฟท์งายาวพิเศษ  

 

   

 

CNS156DN16

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากงายาวพิเศษ / แฮนด์ลิฟท์งายาวพิเศษ

 

รับน้ำหนัก 1.5 ตัน หน้ากว้าง งายาว 1600 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 685 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อคู่ ไนล่อน


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

CNS156DP16

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากงายาวพิเศษ / แฮนด์ลิฟท์งายาวพิเศษ

 

รับน้ำหนัก 1.5 ตัน หน้ากว้าง งายาว 1600 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 685 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อคู่ พียู


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 
 

CNS256DN12

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากงายาวพิเศษ / แฮนด์ลิฟท์งายาวพิเศษ

 

รับน้ำหนัก 2.5 ตัน หน้ากว้าง งายาว 1250 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 685 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อคู่ ไนล่อน


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

CNS256DP12

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากงายาวพิเศษ / แฮนด์ลิฟท์งายาวพิเศษ

 

รับน้ำหนัก 2.5 ตัน หน้ากว้าง งายาว 1250 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 685 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อคู่ พียู


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 
 

CNS256SN12

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากงายาวพิเศษ / แฮนด์ลิฟท์งายาวพิเศษ

 

รับน้ำหนัก 2.5 ตัน หน้ากว้าง งายาว 1250 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 685 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อเดี่ยว ไนล่อน


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

CNS256SP12

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากงายาวพิเศษ / แฮนด์ลิฟท์งายาวพิเศษ

 

รับน้ำหนัก 2.5 ตัน หน้ากว้าง งายาว 1250 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 685 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อเดี่ยว พียู


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 
  

รถยกลากงาสั้นพิเศษ / แฮนด์ลิฟท์งาสั้นพิเศษ​

 
 

CNS255DN08

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากงาสั้นพิเศษ / แฮนด์ลิฟท์งาสั้นพิเศษ

 

รับน้ำหนัก 2.5 ตัน หน้าแคบ งายาว 800 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 550 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อคู่ ไนล่อน


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

CNS255DP08

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากงาสั้นพิเศษ / แฮนด์ลิฟท์งาสั้นพิเศษ

 

รับน้ำหนัก 2.5 ตัน หน้าแคบ งายาว 800 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 550 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อคู่ พียู


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

CNS255SN08

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากงาสั้นพิเศษ / แฮนด์ลิฟท์งาสั้นพิเศษ

 

รับน้ำหนัก 2.5 ตัน หน้าแคบ งายาว 800 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 550 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อเดี่ยว ไนล่อน


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

CNS255SP08

 

JUMBO Hand Pallet Truck / Hand Lift
รถยกลากงาสั้นพิเศษ / แฮนด์ลิฟท์งาสั้นพิเศษ

 

รับน้ำหนัก 2.5 ตัน หน้าแคบ งายาว 800 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ งากว้าง 550 มิลลิเมตร


รถยกลาก/แฮนด์ลิฟท์ ล้อเดี่ยว พียู


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***